Disclaimer voor www.stylebysanne.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.stylebysanne.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Style by Sanne. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn blog aan u aanbied.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op mijn blog is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Style by Sanne is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Style by Sanne.

Alle tekst en foto’s op mijn blog zijn eigendom van mij tenzij anders vermeld.

De standpunten en meningen op mijn website, is de persoonlijke mening van mij, Sanne, en staan los van eventuele officiële standpunten van bedrijven of organisaties die ik vermeld.

Ik probeer alle zorg in acht te nemen om te verzekeren dat de informatie op deze website juist en up-to-date is. Onregelmatigheden zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. De aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van typefouten. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Ik heb geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker wordt gebruikt en wijs iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook.

Door het gebruik van deze blog aanvaardt u deze disclaimer en eventuele wijzigingen daarvan.

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial